Huur mij in!

Mogelijkheid 1: ik lever een projectresultaat

Ik zie werken voor een opdrachtgever als samenwerken. Vakmanschap is één ding, maar een goede applicatie komt tot stand in goed overleg. Ik verkrijg inzicht in uw bedrijfsproces en de werkwijze van uw medewerkers door vragen te stellen. Zo komen we tot een ontwerpspecificatie. De ene keer is deze heel gedetailleerd en wordt deze puntgewijs uitgevoerd, de andere keer globaler en vormt deze het vertrekpunt waarop nog aanpassingen mogelijk zijn. Mijn ervaring is dat de laatste werkwijze goed kan werken als u bijvoorbeeld een nieuwe activiteit wilt ontwikkelen. Goed projectmanagement is dan wel een voorwaarde! We spreken een projectresultaat af en een aanneemsom en ik zorg ervoor dat er een applicatie komt waar u mee aan de slag kunt. Zonder overschrijdingen, zonder meerwerkdeclaraties, met de functies en mogelijkheden die u nodig heeft.

Mogelijkheid 2: ik werk op uurbasis

Stel u heeft al een applicatie draaien en u wilt daar grotere of kleinere aanpassingen in aanbrengen. Ik zorg dan dat ik de structuur en functies goed ken, maak een advies over eventuele verbeteringen of aanpassingen “onder de motorkap” en op basis daarvan ga ik aan de slag op uurbasis. U houdt de regie over de werkzaamheden, en we bespreken voorafgaand aan elke klus hoeveel tijd ermee gemoeid is.

Mogelijkheid 3: we sluiten een ontwikkel- en supportovereenkomst af

Een intensief gebruikte applicatie in een dynamisch bedrijf heeft onderhoud nodig, er moeten updates worden geïnstalleerd van de server- of clientsoftware, en er zullen regelmatig vragen van de werkvloer komen over uitbouw of aanpassing van de functionaliteit. Om hier flexibel op in te kunnen spelen en grip op de kosten te houden is een ontwikkel- of supportovereenkomst een goede optie. We maken dan een jaar of halfjaarbegroting van uit te voeren werkzaamheden en spreken dan een gemiddelde tijdbesteding per maand of per week af. De kosten worden dan uitgesmeerd over de contractperiode, ook bij een werkpiek heeft u geen zorgen over een hogere rekening.

Gecertificeerd Filemaker 15 ontwikkelaar

Filemaker is een zeer uitgebreid ontwikkelplatform met inmiddels een groot aantal opties voor functionaliteit, vormgeving, beveiliging, uitrol en beheer. Het ambacht van ontwikkelaar leer je in de praktijk – maar vraagt om een berg parate kennis en inzicht in wat een goede appllciatie behelst en hoe deze gebouwd moet worden. Het Certificatieprogramma van Filemaker helpt hiervoor de basis te leggen en gecertificeerd zijn betekent dat ik aan de eisen van vakbekwaamheid die Filemaker stelt, voldoe.

Vertrouwelijkheid en rechten

Ik ben gewend om met databases om te gaan die vertrouwelijke of bedrijfskritische gegevens bevatten. Indien u dat wenst teken ik graag een geheimhoudingsovereenkomst. Uw data zijn van u. Aan de andere kant is mijn bedrijf gebaseerd op het inzetten van mijn kennis en vakmanschap op het gebied van Filemaker applicaties en wat daar bij hoort. Technieken en functionaliteit die ik ontwikkel voor uw bedrijf is vaak (mede) gebaseerd op eerder werk. Alleen zo kan ik scherpe prijzen offreren en daarom beschouw ik die technieken ook als vallend onder mijn auteursrecht, tenzij we een andere regeling overeenkomen.

Wilt u meer weten? Vul het contactformulier in.

 

certified_15_logo_4clr